Informatyka
Przedmiotowy system oceniania- zajęcia komputerowe
Regulamin pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej im Jana Brzechwy w Rokietnicy